Bistår velfærdsinnovation

Mie Bjerre

Mit personlige drive ligger i at bidrage til udvikling, rammesætning og gennemførelse af nye løsninger, som er med til at svare på de store sociale problemstillinger, vi står overfor i dag.  

Som etnolog og med en fortid som medstifter af Copenhagen Living Lab har jeg bedrevet sundheds- og velfærdsinnovation, med menneskers hverdagsliv i centrum, gennem de sidste knap 10 år.

I Velfærdskompagniet er der fokus på projektudvikling, fundraising, behovsafdækning og forandringsprocesser.